03:16:05
últims
60 minuts
avui
06
mes
06
any
2020
Temperatura 16.2 °C
xafogor 17.6 °C
màx 16.6 °C
mín
16.2 °C
màx 17.1 °C
mín
16.2 °C
màx 23.9 °C
mín
9.5 °C
màx 27.0 °C
mín
-3.4 °C
Humitat 68 %
p. rosada
10.3 °C
màx 68 %
mín
65 %
màx 68 %
mín
64 %
màx 98 %
mín
53 %
màx 100 %
mín
21 %
Pressió
atmosfèrica
1010 hPa
local
918 hPa
màx 1010 hPa
mín
1010 hPa
màx 1011 hPa
mín
1010 hPa
màx 1016 hPa
mín
1000 hPa
màx 1036 hPa
mín
992 hPa
Vent 13 km/h W
cop 16 km/h
13 km/h WNW
cop màx 23 km/h
12 km/h WNW
cop màx 24 km/h
14 km/h WNW
cop màx 66 km/h
13 km/h WNW
cop màx 96 km/h
Radiació solar 0 w/m2 màx w/m2 màx 0 w/m2 màx 1246 w/m2 màx 1364 w/m2
Pluja 0.0 mm/h 0.0 mm 0.0 mm 15.4 mm 350 mm